Het Cassandra-syndroom


Wanneer je een partner hebt met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), heeft dat grote gevolgen voor je leven en je eigen welbevinden.

Veel vrouwen met een (al of niet gediagnosticeerde) autistische partner ontwikkelen symptomen die door Maxine Aston het Cassandra Effect worden genoemd.


Belangrijkste oorzaak van het Cassandra Effect is het gemis aan emotionele wederkerigheid.

Emotionele wederkerigheid, liefde en een gevoel van geborgenheid behoren tot de essentiële menselijke behoeftes.

In een relatie waarbij een van de partners sprake is van autisme bestaat deze wederkerigheid niet.

En dat kan emotionele, psychische en fysieke problemen bij de niet-autistische partner veroorzaken.


Veel vrouwen ervaren gevoelens van eenzaamheid, verwarring en wanhoop en hebben de ervaring niet geloofd te worden.

Een vrouw voert vaak een jarenlange strijd voor erkenning dat er aan de problemen in haar relatie iets anders ten grondslag ligt dan de verschillen tussen man en vrouw.


In een groep van vrouwen die hetzelfde doormaken of doorgemaakt hebben kun je steun vinden, je gehoord weten en het isolement doorbreken.

In de sfeervolle ruimte van de praktijk is er aandacht voor jezelf, de acceptatie en het bewaken van je eigen grenzen.


N.b:

‘Autistisch gedrag’ kan ook worden verward met het op een natuurlijke manier afschermen van prikkels van buiten af, vanuit mijn ervaring in de praktijk betreft dit ook vaak hoog sensitieve personen die worden ‘bestempeld’ als autistisch.