Kinderbegeleiding 

Leren begrijpen en aanvoelen wat je kind nodig heeft.


Gedrag wordt aangestuurd door emotie.

Gedrag is een vorm van communicatie.

Het kind met probleemgedrag wil ons via dit gedrag iets duidelijk maken.

Vroeg inspelen op wat er nodig is op dat moment kan veel problemen nu en op latere leeftijd voorkomen.

Een kind wil gewoon een naar gevoel vermijden en zijn behoefte om aandacht vervullen.

Iedere leeftijd kent zijn eigen ontwikkeling, ouders hebben de bijzondere taak om hun kind daarbij te ondersteunen.

Een hoog gevoelig kind is emotioneel zeer gevoelig. Het kan stemmingen van anderen aanvoelen, het kind kan hier doodmoe van worden en zich daardoor bijvoorbeeld liever afzonderen of last hebben van gedragsproblemen.

Wat zit er achter het gedrag van kinderen?

Het vergt geduld, creativiteit en inventiviteit om je kind te leren begrijpen.

Jij bent de deskundige die je kind zo hard nodig heeft.

Je krijgt mogelijkheden aangereikt om de dagelijkse gang van zaken in het gezin op een meer ontspannen manier vorm te geven.

Als kinderen zich gezien en gehoord weten in hun beleving zullen zij veel vaker willen luisteren en willen samenwerken.